AUTO SIMULATOR

SIMULATOR BROJ 1 U EVROPI

CPC licence (KOD 95)

  • ZA VOZACE PROFESIONALCE
  • Sticanje CPC sertifikata (KOD 95)
  • Prirucnik za pocetnu I perioducnu klasifikaciju
  • Aplikacija za predavace vozacima
  • LKW simulator za obuku profesionalnih vozača

 

PREDNOSTI LKW SIMULATORA

  • Brže savlađivanje veština upravljanja teretnim vozilima i lakše korišćenje svih komandi i uređaja 
  • Racionalno korišćenje izvođača obuke (pravnih lica) koji javnom nabavkom dobiju dozvolu za sertifikovanje profesionalnih vozača,
00001a
00001aa